கட்சி அலுவலகம் திறப்பு விழா-குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி

13

கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் அலுவலகம் குறிஞ்சிப்பாடியில் 26.2.2020 அன்று திறக்கப்பட்டது.