உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்- திரு_வி_க_நகர்_தொகுதி

19

16.02.2020 அன்று வடசென்னை மேற்கு மாவட்டம்  திரு_வி_க_நகர்_தொகுதி – 73வது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.