உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்- மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு-ஆலந்தூர் தொகுதி,

9

ஆலந்தூர் தொகுதி, மேற்கு பகுதி, நந்தம்பாக்கத்தில் 23/02/2020 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.