உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-மகளிர் பாசறை-திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

77

திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மகளிர் பாசறை சார்பாக 13.2.2020 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்* நிகழ்வு நடைபெற்றது.