உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்/தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதி

17

18-11-2018 தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள வள்ளலார் திடலில் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.30 மணிவரை உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.