உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்/திரு_வி_க_நகர்_தொகுதி

22

வடசென்னை மேற்கு மாவட்டம்
*திரு_வி_க_நகர்_தொகுதி – 70வது வட்டத்தில்*  இரண்டு இடங்களில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்தி*உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்*/திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
அடுத்த செய்திகுழந்தைகள் காப்பகத்தில் பொங்கல்_விழா/திரு.வி.க நகர் தொகுதி