உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்/கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி

6

கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி கிழக்கு பகுதி சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்                                   திரு. வி நகர் பேருந்து நிறுத்தம்  19/01/2020 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.