உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்/அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

39
20.1.2020 அன்று அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார்கோவில் ஒன்றியத்தின் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் ஆவுடையார்கோவிலில் இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்றது.