நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு-நாங்குநேரி தொகுதி

4

நாங்குநேரி தொகுதி களக்காடு பகுதியில் 19.12.2019 நடைபெற்ற நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது