திருவள்ளுவர் தின புகழ் வணக்க/நிகழ்வு கலந்தாய்வு கூட்டம்

22
திருவள்ளுவர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு
நாம் தமிழர் கட்சி திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி சார்பாக 16/01/2020 வியாழக்கிழமை காலை 8.30
நடைபெற்றது அதன் ஊடாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.