தமிழர் திருநாள் கொடி ஏற்றும் விழா- வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி

25

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் 16/01/2020 வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் வந்தவாசி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அமுடூர் கிராமத்தில் தமிழர் திருநாள் சிறப்பிக்கும் வகையில் கொடி ஏற்றப்பட்டது.