டெங்கு காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு மற்றும் நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு

6

திருவரங்கம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக ,29.12.2019 அன்றும் 30.12.2019 31.12.2019 அன்றும் நாச்சிக்குறிச்சி ஊராட்சி, தீரன்நகரில் டெங்கு காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு மற்றும் நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.