கொடியேற்றும் விழா/ செங்கல்பட்டு மாவட்டம், செய்யூர் தொகுதி,

42

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், செய்யூர் தொகுதி, சித்தாமூர் ஒன்றியத்தில், தமிழர்திருநாளை  முன்னிட்டு  (17-01-2020) 1.மேட்டுகொளத்தூர்  2.ஆயக்குணம் 3.புத்தமங்களம்  ஆகிய மூன்று இடங்களில் கொடி ஏற்றப்பட்டது.