கலந்தாய்வு கூட்டம்-வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதி

16
வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதி மேற்கு பகுதி 175 வட்டத்தின் சார்பாக 22.12.2019 அன்று  மாதாந்திர கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.