கலந்தாய்வு கூட்டம்-தியாகராய தொகுதி

13

தியாகராய தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 5.1.2020 அன்று அனைத்து வட்டம், பகுதி, மகளிர் பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.