கலந்தாய்வு கூட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி

9

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 19.12.2019 அன்று கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.