மாவீரர் நாள் நிகழ்வு :செய்யூர் தொகுதி,

15

காஞ்சி தெற்கு மாவட்டம், செய்யூர் தொகுதி, இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சி, கரும்பாக்கம் பகுதியில் (27-11-2019)  அன்று மாவீரர் நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.