நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு:மாதவரம் தொகுதி

20

மாதவரம் தொகுதியில் 01//12/2019 காலை 9 மணிக்கு நடைபெற்றது மாதவரம் தொகுதி கிழக்கு பகுதி 30வது வட்டத்தில் நடமாடும் வாகனத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கப்பட்டது

முந்தைய செய்திதலைவர் பிறந்த நாள் விழா :குருதிக்கொடை முகாம்
அடுத்த செய்திநிலவேம்பு கசாயம் வழங்குதல் : மாதவரம் தொகுதி