டெங்குகாய்ச்சல் விழிப்புணர்வு* மற்றும் *நிலவேம்புசாறு:திருவரங்கம்

23

திருச்சி மாவட்டம் திருவரங்கத்தில் டெங்குகாய்ச்சல் விழிப்புணர்வு* மற்றும் *நிலவேம்புசாறு வழங்கும் நிகழ்வு பெருகமணி ஊராட்சி அங்கன்வாடி  மையம் அந்தநல்லூர் ஒன்றியம்                               04-12-2019  புதன்கிழமை   காலை 6:30  மணி  மணி முதல் 9 மணி வரை நடைபெற்றது