கலந்தாய்வு  கூட்டம் :மணப்பாறை தொகுதி

5

1.12.2019 அன்று திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை தொகுதியில் பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு  கூட்டம் நடைபெற்றது.