கலந்தாய்வு கூட்டம்-அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

5

6.12.2019 அன்று அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.