கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத் தொகுதி செப்டம்பர் மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

4

செப்டம்பர் மாத கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் இந்த மாதம் முன்னெடுக்கும் நிகழ்வுகள் குறித்தும்,கட்சியின் கட்டமைப்பை வலுவாக்க தொகுதி முழுவதும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்,கொடியேற்றம் நிகழ்வுகள் நடத்துவது குறித்தும் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.