உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் :உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதி

97

08.12.2019 அன்று உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட நொனையவாடி கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது,