அரசியல் பயிலரங்கம்:சைதை தொகுதி

30

சைதை தொகுதி மேற்கு பகுதி 140 வட்டம் சார்பாக அனைத்து உறுப்பினர் மற்றும் பொறுப்பாளர்களுக்கு 12.12.2019 அன்று அரசியல் பயிலரங்கம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் :சைதை தொகுதி
அடுத்த செய்திநில வேம்பு கசாயம் | உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்\சைதை