நிலவேம்பு கசாயம் வழங்குதல்-திருவெறும்பூர்  தொகுதி 

12
11-10-2019 அன்று திருவெறும்பூர்  தொகுதி  நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கிருட்டிண சமுத்திரம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட எழில்நகர் பகுதியில்   நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கப்பட்டது