நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் முகாம்-மாதவரம் தொகுதி

11
நாம் தமிழர் கட்சி திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டத்தில் மாதவரம் தொகுதி சார்பாக 03-11-2019 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் முகாம் நடைபெற்றது