நிலவேம்பு கசாயம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்வு

12

வேலூர் மாவடடம் ஜோலார்பேட்டை தொகுதி கூத்தாண்டகுப்பம் கிளை நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக டெங்கு காயச்சலை தடுக்க நிலவேம்பு கசாயம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது