திருவள்ளுவர் சிலை அவமதிப்பு-கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்-போடிநாயக்கனூர் தொகுதி

19

போடிநாயக்கனூர் தொகுதி சார்பில் திருவள்ளுவரை அவமரியாதை செய்ததை கண்டித்து போடிநாயக்கனூர் திருவள்ளுவர் சிலை அருகே #நாம்_தமிழர்_கட்சி சார்பில் 05.11.2019 கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.