கொடியேற்றும் நிகழ்வு-செய்யாறு தொகுதி

77

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் செய்யாறு தொகுதி வெம்பாக்கம் ஒன்றியம் புளிவலம் சுனைப்பட்டு கிராமத்தில் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது​

முந்தைய செய்திநிலவேம்பு சாறு வழங்கும் முகாம்-திருவெறும்பூர் தொகுதி
அடுத்த செய்திநிலவேம்பு கசாயம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்வு