கொடியேற்றும் நிகழ்வு-செய்யாறு தொகுதி

30

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் செய்யாறு தொகுதி வெம்பாக்கம் ஒன்றியம் புளிவலம் சுனைப்பட்டு கிராமத்தில் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது​