குருதி கொடை முகாம் :திருச்செங்கோடு தொகுதி

39

திருச்செங்கோடு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  சார்பாக 24.11.19. அன்று குருதி கொடை முகாம் நடைப்பெற்றது.