கலந்தாய்வு கூட்டம்-வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதி

42

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 17/11/2019  உள்ளாட்சித் தேர்தல் குறித்தும் மற்றும் மதுரை இன எழுச்சி பெருங்கூட்டம் அதை குறித்தும் மற்றும் துளி திட்டத்தை பற்றியும் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திபனைவிதைகள் மற்றும் வாதுமை விதைகள் விதைத்தல் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திகலந்தாய்வு கூட்டம்-மாதவரம் சட்டமன்ற தொகுதி