கலந்தாய்வு கூட்டம்-திருவாரூர்

21

திருவாரூர் நாம் தமிழர் கட்சி வலங்கைமான் ஒன்றியம் கேத்தனூர் கிராமத்தில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.