கலந்தாய்வு கூட்டம்-சிங்காநல்லூர் தொகுதி

21
சிங்காநல்லூர் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் 6/10/19 அன்று சக்கரை செட்டியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.