கலந்தாய்வு கூட்டம்:திருப்பூர்_தெற்கு_சட்டமன்ற_தொகுதி

53
திருப்பூர்_தெற்கு_சட்டமன்ற_தொகுதி
சார்பாக (24-11-2019) மாலை இராயபுரம் 37 வது வட்ட நாம் தமிழர் கட்சியின் கட்டமைப்பிற்கான கலந்தாய்வு -புதிய வட்ட பொறுப்பாளர்கள் தேர்வு,தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் முன்னிலையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது,புதிய பொறுப்பாளர்கள்-தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.