உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருவிடைமருதூர்

27

திருவிடைமருதூர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 10.11.2019 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம் முருக்கங்குடி கிராமம் மற்றும் பவுண்டரீகபுரம்  ஊராட்சியில் நடைபெற்றது.