உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி

34

வேலூர் மாவட்டம் சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி காவேரிபாக்கம் வடக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வைலம்படி பகுதியில் 02/10/2019 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக  நடைபெற்றது.