உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி

19

சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி நெமிலி ஒன்றியம் மேலபுலம் புதூர் உறுப்பினர் சேர்க்கை 06/10/2019 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.                                                                                                          காவேரிப்பாக்கம் வடக்கு ஒன்றியம் கூடலூர் பகுதியில் 08/10/2019 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது