தலைமை அறிவிப்பு: கோயம்பத்தூர் (தெற்கு) தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

112
முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: சிங்காநல்லூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: கிணத்துக்கடவு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்