உறுப்பினர் சேர்க்கை-சோளிங்கர் தொகுதி

23

வேலூர் மாவட்டம் சோளிங்கர் தொகுதி காவேரிபாக்கம் வடக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கூடலூர் பகுதியில் 8/ 10/ 2019 அன்று  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.