பனை விதை நடும் திருவிழா-திருச்செங்கோடு தொகுதி

39

திருச்செங்கோடு தொகுதி எளச்சிப்பாளையம் ஒன்றியம் மோளியப்பள்ளி ஏரியில் 4000 பனைவிதை நடப்பட்டது.