பனைவிதை நடும் திருவிழா- பத்மநாபபுரம் தொகுதி

16

பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் 29-9-19 காலை 6 மணி முதல் பனை விதைகள் மற்றும் வாதுமை விதைகள் முட்டைக்காடு,சரல்விளை,மருந்துகோட்டை விதைக்கப்பட்டது.