நில வேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு-தாம்பரம்

8

தாம்பரம் தொகுதி  நாம் தமிழர் கட்சி பெருங்களத்தூர் பேரூராட்சி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு நில வேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு  நடைபெற்றது