தியாக தீபம் திலீபன்-நினைவுநாள் நிகழ்வு

14
வடசென்னை மேற்கு மாவட்டம்

நாள். 26.09.2019 அன்று திரு.வி.க நகர் தொகுதி 75வது வட்டத்தில் தியாக தீபம் திலீபன் அவர்களின் நினைவுநாள் நிகழ்வு நடைபெற்றது.