சி பா ஆதித்தனார் புகழ்வணக்கம்-அடையாறு

12

வேளச்சேரி கிழக்கு பகுதி சார்பாக 27 செப்டம்பர் அன்று அடையாறு பேருந்து பணிமனை அருகில்  சி பா ஆதித்தனார் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.