கொள்கை விளக்க தெருமுனைக் கூட்டம்-திருவைகுண்டம் தொகுதி

23
(29.09.2019) அன்று தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டம்
திருவைகுண்டம் தொகுதி ஆழ்வை ஒன்றியம்
பனைகுளம் கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி கொள்கை விளக்க தெருமுனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.