கொடியேற்றும் நிகழ்வு-வேடசந்தூர் தொகுதி

21
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கொடியேற்ற நிகழ்வு
எரியோடு பகுதியில் 29-09-19 ஞாயிறு அன்று நடைபெற்றது.