குருதி கொடையாக மருத்துவ மனைக்கு அளிப்பு-சைதை தொகுதி

6

மருத்துவமனைக்கு அவசரமாக இரத்தம் தேவை பட்டதை அறிந்து சைதை நாம் தமிழர் கட்சியினர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று குருதி கொடையாக வழங்கினர்