உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சோளிங்கர் சட்டமன்றதொகுதி

14

சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி காவேரிப்பாக்கம் தெற்கு ஒன்றியம்  உட்பட்ட சித்தஞ்சி  கிராமத்தில் 29/09/2019 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  சிறப்பாக நடைபெற்று