உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நீர் மோர் வழங்கும் நிகழ்வு-

10

சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி பெரும்பாக்கம் ஊராட்சியின் இந்திர நகர் முருகன் கோயில் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நீர் மோர் வழங்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது