உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி

574

ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது….

முந்தைய செய்திகொடியேற்றும் நிகழ்வு-கரூர் வடக்கு நகரம்
அடுத்த செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நீர் மோர் வழங்கும் நிகழ்வு-